Положення
про проведення обласного літературно-дослідницького конкурсу
«Патріотизм у долі Запоріжжя»

І. Загальні положення

 1.1.        Положення про проведення обласного літературно – дослідницького конкурсу «Патріотизм у долі Запоріжжя» розроблено на виконання рішення Запорізької обласної ради від 24 листопада 2011 року № 10 «Про Обласну програму патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки» (надалі – обласний конкурс), спрямований на збереження та вшанування пам’яті славнозвісних особистостей – патріотів Запорізького краю, їх героїчних вчинків, вагомих досягнень, патріотичних звершень різних історичних епох.

 

1.2.         Обласний конкурс сприяє вихованню у громадян духовних, морально – етичних цінностей, любові до України, рідного краю, шанобливого ставлення до видатних особистостей – патріотів Запорізького краю.

 

ІІ. Мета та завдання обласного конкурсу

 

2.1.    Обласний конкурс проводиться з метою підвищення рівня обізнаності молоді щодо історії Запорізького краю, збереження історичної пам’яті різних епох та шанобливе ставлення до видатних особистостей – патріотів Запорізької землі.

 

2.2. Завданнями обласного конкурсу є:

сприяння розвитку історичної пам’яті молодого покоління;

виховання небайдужості та шанобливого ставлення до видатних особистостей, відданих патріотів Запорізького краю різних історичних епох;

формування національної самосвідомості молодого покоління;

сприяння розвитку молодіжного творчого потенціалу;

формування шанобливого ставлення до національних цінностей, історичної спадщини рідного краю та громадян України;

поглиблення краєзнавчих знань та духовного зв’язку з Батьківщиною;

виховування у молодого покоління почуття патріотизму.

 

ІІІ. Організатори та жури обласного конкурсу

3.1. Організаторами обласного конкурсу є:

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації;

комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

 

3.2. Для визначення переможців обласного конкурсу створюється журі, що затверджується наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

До складу журі входять фахівці Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, а також можуть входити представники комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради; науковці, викладачі історії, письменники, журналісти, представники громадських організацій (за згодою).

 

ІV. Термін  та умови проведення обласного конкурсу

4.1. Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради приймає літературно – дослідницькі роботи та реєструє їх щороку з 01 по 15 квітня за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49, каб. 24, 25, 26 або на e– mail: info@ocpvm.org.ua .

Додаткова інформація щодо проведення обласного конкурсу за тел. (0612) 34-42-42, тел./факс 34-64-62.

 

4.2. Всі роботи передаються журі обласного конкурсу, яке щорічно до 05 травня здійснює їх розгляд.

 

4.3. Презентація і захист літературно – дослідницьких робіт учасників обласного конкурсу, оголошення переможців та церемонія їх нагородження, проводиться не пізніше 15 травня.

 

4.4. В обласному конкурсі приймають участь літературно – дослідницькі роботи про патріотів Запорізького краю відповідних історичних епох:

козацької доби;

часів Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 p.р.;

мирних років періоду після Великої Перемоги 1945 р.;

періоду незалежності України (трудовий патріотизм, патріотизм в освіті, культурі, мистецтві, спорті та інших сферах життєдіяльності).

 

4.5. Обласний конкурс проводиться в 4-х номінаціях з визначенням трьох призових місць у кожній:

патріотизм козацької доби;

патріотизм часів Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 p.p.;

патріотизм мирних років періоду після Великої Перемоги 1945р.р.;

патріотизм періоду незалежності України.

 

4.6. Текст літературно-дослідницьких робіт має бути підготовлений українською або російською мовами, обсягом до восьми сторінок машинопису через 1,5 міжрядковий інтервал, з використанням шрифту Times New Roman, розмір 14 друкарських пунктів. Літературно-дослідницькі роботи подаються на електронному та паперовому носіях із дотриманням полів: верхнє, нижнє, праве, ліве –20 мм. Наприкінці тексту літературно-дослідницьких робіт зазначаються джерела та використана література.

 

4.7. До літературно-дослідницьких робіт додається заявка згідно додатку. Відомості про учасників обласного конкурсу подаються із урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

 

4.8. Матеріали, надіслані або передані для участі в обласному конкурсі не повертаються.

 

V. Учасники обласного конкурсу

Учасниками обласного конкурсу можуть бути представники учнівської, студентської та трудової молоді віком з 14 до 35 років.

 

VI. Основні критерії визначення переможців обласного конкурсу

6.1. Оцінювання літературно-дослідницьких робіт проводиться за двома віковими групами: І група – молодь віком від 14 до 18 років, ІІ група – молодь віком від 19 до 35 років.

 

6.2. Літературно-дослідницькі роботи, представлені на обласний конкурс оцінюватимуться за такими критеріями:

актуальність теми, складність, проблемність;

рівень дослідження, повнота розкриття теми;

оригінальність ідеї;

грамотність викладу та культура оформлення;

насиченість матеріалу.

 

6.3. Представлення учасниками своїх літературно-дослідницьких робіт оцінюється за наступними критеріями:

аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника;

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу;

компетентність учасника, вичерпність відповідей;

етикет та культура спілкування учасника;

активна кваліфікована участь у веденні дискусії.

 

VІІ. Нагородження переможців обласного конкурсу

7.1. Переможці обласного конкурсу нагороджуються дипломами 1, 2, 3  ступенів у кожній номінації відповідної вікової групи.

 

7.2. Літературно-дослідницькі роботи переможців і кращі роботи учасників обласного конкурсу включаються до історико – енциклопедичної збірки «Патріотизм у долі Запоріжжя».

Відповідальними за підготовку і випуск історико – енциклопедичної збірки «Патріотизм у долі Запоріжжя» є комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

 

Заявка на участь в обласному літературно-дослідницькому конкурсі «Патріотизм у долі Запоріжжя»

Директор Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Запорізької обласної

державної адміністрації                                                       О.Г. Вєрозубов