ЗАТВЕРЖЕННО

наказ Управління молоді, фізичної

культури та спорту Запорізької

обласної державної адміністрації

04 березня 2015р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного військово-спортивного конкурсу для працюючої та студентської молоді “Призовник”

І. Загальні положення

Положення про проведення обласного військово-спортивного конкурсу для працюючої та студентської молоді “Призовник” (надалі – Конкурс), розроблено відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Концепії допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалено Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року №948/2002 та на виконання рішення Запорізької обласної ради від 24 листопада 2011 року №10 “Про Обласну програму патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки”.

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Основною метою Конкурсу є:

виховання глибоких та твердих патріотичних переконань у молоді

призивного віку, підготовка молоді до творчої роботи, військової служби щодо національного захисту України шляхом залучення молоді до оборонно-масової та військово-спортивної роботи;

формування та виховання високих морально-психологічних та прикладних рис молоді (мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості та ініціативи, на основі армійських та відновлених козацьких традицій);

виховання духовно і фізично розвиненого покоління громадян суверенної України на основі національних традицій, історії військової справи і здорового способу життя;

підвищення якості, ефективності підготовки призивної молоді, визначення переможців;

формування у молоді патріотичної свідомості, національної гідності.

 

2.2. Завданням Конкурсу є:

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

набуття практичних навичок з основ військової справи, у тому числі, з вогневої, тактичної, прикладної фізичної та медико-санітарної підготовки;

популяризація служби у лавах Збройних Сил України;

залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, сприяння формуванню здорового способу життя;

покращення виховної роботи з молоддю призовного віку;

удосконалення організації та проведення патріотичних заходів з молоддю Запорізької області.

ІІІ. Організатори та організаційний комітет Конкурсу

 

3.1. Організатором конкурсу є Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради.

 

3.2 Склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

 

3.3 Керівництво за проведенням Конкурсу покладається на головного суддю, що призначається організаційним комітетом Конкурсу.

 

3.4 Підготовка місця проведення фіналу змагань, медичне обслуговування, додержання техніки безпеки в місцях проведення Конкурсу покладається на організацію, на базі якої проводиться Конкурс.

 

IV. Строк та місце проведення Конкурсу

 

4.1. Конкурс проводиться в останню декаду вересня на базі військового містечка № 9 в/ч А 1978 (м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1).

 

4.2. Збір учасників Конкурсу відбувається у контрольно-перепускному пункті військового містечка № 9 в/ч А 1978  о 8.00 годині.

 

V. Учасники Конкурсу

5.1. Учасниками Конкурсу є молодь призивного віку (особи, яким виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27 років):

працююча молодь;

студенти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

 

5.2. До складу команди входить 10 учасників, у тому числі капітан команди. Команду супроводжує керівник команди.

 

VІ. Умови проведення Конкурсу

 

6.1. Для участі у Конкурсі подаються наступні документи:

заявка на участь у Конкурсі за формою, згідно додатку 1;

копія паспорту (1, 2 та 12 сторінки).

Інформація про учасників Конкурсу надається із урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

6.2. При поданні неповного пакету документів команда не допускається до участі у Конкурсі.

 

6.3. Заявки подаються на поштову адресу комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 49, кімната 24 або факсом за номером (061) 34-64-62, або електронною поштою: info@ocpvm.org.ua та дублюються шляхом надання оригіналів заявок і документів до них, особисто керівником команди під час реєстрації учасників Конкурсу.

 

6.4. Конкурс відбувається за Програмою, згідно додатку 2.

6.4.1. Конкурс строю та пісні (10 учасників команди). Шикування – 3х3, командир загону – праворуч. Командуючий оглядом подає команду «Рівномірним строєм для проходження з піснею команди 2 кроки вперед!». Командир загону виконує два кроки і зупиняється. По команді загони виконують правий поворот, дотримуючись дистанції між командами 50 м, рівнянням праворуч виконують стройову пісню.

6.4.2. Неповне розбирання та збирання автомату АКС-74 (2 учасника команди). Оцінюється час.Залік команді за сумою часу обох учасників. Визначається також переможець в особистому заліку.

Розбирання автомату АКС-74 здійснюється без урахування витягування з пеналу. Розбирання, збирання автомату АКС-74 проводиться у відповідності з умовами вогневої підготовки.

Неповне розбирання  автомату АКС-74:

відокремити магазин;

вийняти пенал  приналежності з гнізда приклада;

відокремити шомпол;

відокремити в автомата дуловий гальмо-компенсатор;

відокремити кришку ствольної коробки;

відокремити затворний механізм;

відокремити затворну раму з затвором;

відокремити затвор від затворної рами;

відокремити газову трубку зі ствольною накладкою.

Зборка автомату АКС-74 після неповного розбирання:

приєднати газову трубку зі стволовою накладкою;

приєднати затвор до затворної рами;

приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки;

приєднати зворотний механізм;

приєднати кришку ствольної коробки;

спустити курок з бойового взводу і поставити запобіжник;

приєднати дуловий гальмо-компенсатор;

приєднати шомпол;

укласти пенал в гніздо приклада;

приєднати магазин до автомата.

Нарахування штрафного балу – 5 секунд:

за кожне порушення послідовності розбирання, збирання автомату АКС-74;

за падіння складових частин на підлогу;

не проведено контрольного спуску бойової пружини, як при розбиранні, так і при збиранні автомату АКС-74.

6.4.3 Виконання нормативів у засобах захисту– (2 учасника команди). Суддя подає команду: «Гази», учасник швидко вдягає протигаз. Час відраховується від моменту подачі до відновлення дихання після одягання протигаза. Залік для команди за сумою часу кожного учасника. Визначається також переможець в особистому заліку.

         Учаснику нараховується штрафний бал – 1 секунда, якщо при одяганні протигаза не заплющив очі і не затримав дихання або після одягання не зробив повний видох.

6.4.4. Перша медична допомога в умовах «бойових дій» (6 учасників команди). До виконання завдання приступають 3 учасника команди. 1 учасник команди знаходиться в зоні «Укриття», 2 учасника команди з ношами знаходяться в безпечній зоні. Учасник команди, який знаходиться в зоні «Укриття», отримує завдання (вид та місце «поранення»). За сигналом «Руш» 2 учасника команди з ношами прямують до зони «Укриття», проводять первинний огляд «пораненого» та надають йому першу медичну допомогу в залежності від виду поранення. Виконують евакуацію «пораненого» з зони «Укриття». Фінішування. За не правильне надання першої медичної допомоги нараховується штрафний бал – 10 секунд.

До виконання завдання приступають наступні 3 учасника команди. Залік за сумою часу обох спроб.

6.4.5. Змагання зі стрільби (10 учасників команди). Вогнева підготовка проводиться в електронному тирі. Бере участь вся команда. Положення для стрільби – лежачи з руки, відстань – 5-10 м, мішень 150 м, кількість пострілів з автомату – 3, час на стрільбу не обмежений. Залік для команди за найменшою сумою балів всієї команди. Визначається також переможець в особистому заліку.

6.4.6.Підтягування у бронежилеті (5 учасників команди). Враховується загальна кількість чітко та правильно виконаних підтягувань. Залік для команди за сумою підтягувань кожного учасника. Визначається також переможець в особистому заліку.

Підтягування на перекладині у бронежилеті:

підтягування на перекладині виконується із початкового положення вис хватом зверху у бронежилеті. Торкання підлоги (землі) ногами не допускається;

при підтягуванні з початкового положення учасник повинен підборіддям піднятися вище перекладини, опуститися у вис, зафіксувати непорушне положення  (не менше 1 секунди) і продовжувати вправу.

При підтягуванні не допускається:

відштовхуватися від підлоги (землі);

починати підтягування з розмахування;

наносити на долоні або гриф клейові речовини;

робити «ривки», «змахи», «хвилі» ногами та тулубом;

перехвати рук уздовж грифа перекладини;

відпускати хват, розкрив долоню;

торкатися підборіддям перекладини.

Після виклику до перекладини учасник повинен прийняти початкове положення і після команди «До снаряду» приступити до виконання вправи.

  6.4.7. Спеціалізований крос(5 учасників команди).Учасники спеціалізованого кросу, екіпіровані в бронежилети знаходяться на старті. Після команди «Руш» учасники команди виконують крос на дистанцію 1000 м. Кросова дистанція завершується виконанням 5 пострілів з пейнтбольних маркерів на ураження цілі (за непопадання в ціль нараховується штрафний бал  – 1 секунда).

Залік для команди за сумою часу кожного учасника. Визначається також переможець в особистому заліку.

Якщо команда не виконала умов змагання (наприклад, якщо учасник зійшов з дистанції), то команді присуджується останнє місце від кількості команд, що приймають участь.

6.4.8. Військово-прикладна естафета (10 учасників команди).

Порядок проходження естафети:

Перший етап: Переміщення в окопі. На старті в положенні «Готовий» учасник по команді «Руш» стрибає до окопу, проходить підземну ділянку, виходить з укриття, проповзає під зруйнованою стіною. Передача естафети.

Другий етап: Збір боєприпасів учасник після, прийому естафети, починає збирати розташовані на місцевості «гранати» до ящику (10 «гранат»). Дозволено брати лише по одній «гранаті» в кожну руку. Передача естафети.

Третій етап: Перенесення «боєприпасів» (2 учасника команди). Учасники, отримавши естафету, закривають ящик та переносять його на «лінію атаки», проходячи перешкоду «Лабіринт». Передача естафети.

Четвертий етап: Метання «гранати» в ціль. Учасник, після прийому естафети, метає 3 «гранати» у відмічений сектор. За непопадання у сектор, або виліт снаряду із сектору нараховується  штрафній бал – 5 секунд за кожну «гранату». Передача естафети.

П’ятий етап: Біг та стрільба у зоні «хімічної атаки». Учасник, після прийому естафети, одягає протигаз та біжить до «вогневого рубежу», не знімаючи протигаз виконує 5 пострілів на ураження цілі з пейнтбольного маркеру. За непопадання у мішень нараховується штрафний бал – 1 секунда. Передача естафети.

Шостий етап: «Переправа». Довжина етапу до 20 м. Етап обладнано подвійними нижнім та верхнім канатами, закріпленими на відстані між собою 1,4 м, контрольними лініями на початку та кінці етапу. Після прийому естафети учасник у туристичній системі біжить до місця «Переправа». За допомогою мотузкової драбини піднімається на нижній канат, закріплює туристичну систему за допомогою карабіну до верхнього канату. Учасник рухається по нижній мотузці тримаючись руками за верхню. Передача естафети.

Сьомий етап: Евакуація «потерпілого» (2 учасника команди). Перший учасник команди, який виконував проходження місця «Переправа» умовно «поранений», другий учасник команди надає першу медичну допомогу «пораненому», якого за допомогою нош транспортують до місця евакуації. Передача естафети.

Восьмий етап: Укомплектування речового мішку. Учасник команди, після прийому естафети комплектує речовий мішок, здійснює рівномірний біг та фінішування. Залік за часом фінішування останнього учасника.

6.4.9. Психологічна смуга  перешкод (6 учасників команди). Форма одягу  учасників команд – сорочка з довгими рукавами, штани, кросівки та головний убір.

Подолання перешкод:

перший етап: «у тил до ворога», подолання стіни висотою 2 м;

другий етап: «зняття часового», проникнення у штаб «противника»;

третій етап: подолання траншеї до 10 м;

четвертий етап: «переправа»;

п’ятий етап: стрибки через перешкоду;

шостий етап: подолання «зруйнованого моста»;

сьомий етап: ходьба по балкам;

восьмий етап: «мінне поле» (інженерне загородження);

дев’ятий етап: бліндаж;

десятий етап: метання «гранат»;

одинадцятий етап: подолання загородження;

дванадцятий етап: подолання моста;

тринадцятий етап: лабіринт (крізь маятники);

чотирнадцятий етап: подолання загородження;

п’ятнадцятий етап: подолання «болота» (стрибки по скатах);

шістнадцятий етап: підйом по мотузці;

сімнадцятий етап: подолання «вершини гори»;

вісімнадцятий етап: біг 300 м.

Залік за часом фінішування останнього учасника команди.

6.6. Залікова система

Переможці визначаються за мінімальною сумою місць, занятих командою в усіх видах Конкурсу, суддівською командою – суддями всіх видів проведеного Конкурсу в вох категоріях:

молодь, що навчається;

працююча молодь.

VII. Нагородження переможців Конкурсу

7.1. Команди, які зайняли призові місця (І, ІІ, ІІІ) нагороджуються дипломами, кубками та медалями.

7.2. Переможці в особистому заліку нагороджуються дипломами, кубками та медалями.

Начальник Управління молоді, фізичної

культури та спорту Запорізької                                       Н.Ф.  Власова

обласної державно адміністрації

dodatok-pryzovnyk

Коментування вимкнене.