Патріотичне виховання – це сфера
духовного  життя, яка
проникає в усе, що пізнає,
робить, до чого прагне, що любить
і ненавидить  людина , яка
формується…
(В.О.Сухомлинський)

Патріотизм  – одне з найголовніших громадянських почуттів, змістом якого є формування гуманістичних цінностей. Кожен народ визначає свій напрямок розвитку та виховання особистості молодого покоління, майбутнього громадянина. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства передбачають перш за все збереження високих ідеалів – високого рівня духовності,освіти,національної культури, Любов до Батьківщини,совість, людяність,почуття власної гідності – це основа сутності громадянина – патріота.

Головне призначення Обласного  центру патріотичного виховання молоді – бути зразком, виховувати молоде покоління в дусі відданості,інтелектуального, культурного розвитку, емоційної стійкості, розсудливості та толерантності, враховуючи, що молодь – це фундамент майбутнього розквіту нашої країни. Адже могутність кожної держави визначається передусім інтелектуальним і культурним рівнем.

Центром здійснюється методична та частково фінансова (відносно сумісних заходів) підтримка діючих клубів патріотичного виховання, проводиться  підготовка інструкторів з числа молоді з задатками лідерів,досліджується та проводиться міжнародний обмін досвідом у данному напрямку. Суттєвий вплив в роботі надають регіональні науково-практичні  семінари, Міжнародні науково-практичні  конференції з  питань патріотичного виховання молоді.

Таким чином Центром акумулюються вагомі напрацювання,які допомагають удосконаленню методичних розробок, пошуку інноваційних започаткувань на основі аналізу форм виховання, набутих попереднім досвідом.

Методичний посібник містить  необхідні для керівництва матеріали, дипломні роботи  курсантів школи  патріотів ОЦПВМ, які представляють практичні надбання,що мають практичну доцільність, всебічне обґрунтування напрямків,форм та методів виховного процесу,тематична різнобічність яких в широкому обсязі висвітлює всі складові щодо формування внутрішнього Я, самодостатньої особистості, громадянина-патріота. Враховані основи національних традицій, громадянського виховання в освіті, козацько-бойового мистецтва ,релігійно-культурна спадщина,мистецькі засоби,методи природо-екологічної освіти,здорового способу життя,загально народні ідеали та життєва філософія, з метою досягнення прогнозованих результатів та поставленої мети.

Громадянин-патріот, самодостатня особистість, здатна займати активну громадську позицію, самостійно вирішувати соціальні, економічні та правові задачі – це головне  прагнення  колективу ОЦПВМ.


Переглянути презентацію “Концептуальні засади патріотичного виховання “

Коментування вимкнене.