Молодіжно-дитяча організація культурно-патріотичного розвитку

Про концепцію національно-патріотичного виховання молоді

Про концепцію національно-патріотичного виховання молоді

В основу діяльності нашої організації входить поняття того, яким є ідеал громадянина України. Ми також розглядаємо та впроваджуємо способи виховання в людині необхідних рис, навичок, здібностей, духовного розвитку.

Гармонійною розвинена та національно свідома людина — хто вона? Високоосвічений і життєво компетентний громадянин своєї батьківщини. Громадянин, що має необхідні навички та здібності до багатостороннього саморозвитку та самореалізації. З метою виховання саме такої людини була розроблена концепція культурно-національного розвитку, а також виховання молоді в сучасних умовах.

Для максимально ефективного навчального процесу використовуються кращі напрацювання педагогіки та психології. При цьому йдеться про національні та міжнародні досягнення в цьому напрямі.

Розвиток культурно-патріотичних рис ґрунтується на формуванні у молоді ціннісного відношення до себе, як до особистості, а також сприяння відповідного відношення до навколишньої дійсності. Особливе місце займає активна життєва позиція, властива, як правило, справжнім патріотам країни.

У чому полягає основна мета концепції культурно-патріотичного виховання

Методологічні принципи для цілеспрямованої діяльності органів влади дуже важливі, оскільки вони сприяють вихованню у молоді правильних рис, властивих справжнім патріотам України:

Саме такий носій української культури є головним завданням організації та ключовою метою концепції культурно-патріотичного розвитку в цілому.

У перелік способів реалізації концепції входять:

Додаткова інформація про фінансову складову організації

Наша організація культурно-патріотичного виховання молоді була заснована у 2011-у році в м. Запоріжжя. За весь час її існування було реалізовано безліч цільових програм по вихованню молоді, досягнуто немало первинних цілей, а також вирішено багато завдань, що спочатку стояли перед організацією та концепцією культурно-національного виховання в цілому.

Як розвивалася і розвивається організація

Сьогодні існування усієї концепції було б під сумнівом, якби не тісна співпраця з кредитними організаціями. Вперше оформивши кредит для бізнесу, ми змогли почати наполегливу роботу над реалізацією цілей і завдань, що стоять перед організацією. Також завдяки успішному фінансуванню ми змогли запропонувати таку форму оплати послуг з виховання, як банківський кредит з мінімально можливими відсотками.